Специален проект на Forbes

БЪДЕЩЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ Технологиите промениха търговията и потребителксите навици на купувачите, но до каква степен тези промени засягат България? […]

Виж повече