Дата на излизане
30-о число на месеца
Рекламен отдел
sales@atticaeva.bg, +359 2 870 36 41

Аудиторията

процента

Читатели, готови да инвестират в луксозни стоки 

процента

С интерес към ресторанти и барове 

процента

Читатели със средно и висше образование 

процента

Аудитория в активна възраст 

Пол

70%  мъже

30% жени

Възраст

18% от 16 до 19 години

31% от 20 до 24 години

41% от 25 до 45 години

Образование

32% Средно образование или средно специално 

63% Висше или над висше

Социален статус

70% Директори, мениджъри, предприемачи, тийм лидери

19% Студенти и гимназисти