Дата на излизане
1-во число на месеца за текущия месец
Рекламен отдел
sales@atticaeva.bg, +359 2 870 36 41

Аудиторията

процента

Дамска аудитория

хиляди

Тираж

процента

Разпространение в София и големите градове

процента

Аудитория в активна възраст 

Пол

85.9%  – жени

14.1% – мъже

Възраст

23.8% от 25 до 34 години

16.5% – от 35 до 44 години

13,4% от 45 до 54 години

Доходи

5.5% доход над 1500лв

8.9% доход 1000-1500лв

43.5% доход 500-1000лв