Дата на излизане
25-то число на месеца
Рекламен отдел
sales@atticaeva.bg, +359 2 870 36 41

Аудиторията

процента

Дамска аудитория

хиляди

Последователи във Фейсбук 

процента

Читатели в активна възраст 

страни

В които се разпространява брандът 

Пол

59.1%  – жени

40,9% – мъже

Възраст

12,9% – от 15 до 24 години

23,8% от 25 до 34 години

22,9% – от 35 до 44 години

Интереси

Жени на възраст от 20 до 50
Средни до високи доходи
Жени с космополитен дух, които ценят времето и информацията

 

Доходи

9,1% доход над 1500лв

9,4% доход 1000-1500лв

31.4% доход 500-1000лв