Дата на излизане
25-то число на месеца
Рекламен отдел
sales@atticaeva.bg, +359 2 870 36 41

Аудиторията

процента

Аудитория в активна възраст 

процента

Дамска аудитория

хиляди

Последователи във Фейсбук 

държави

В които брандът се разпространява

Пол

82%  – жени

18% – мъже

Възраст

43% от 15 до 35 години

35% – от 36 до 45 години

22% от 46 до 54 години

Интереси

Авантюристични 

Отворени към мнообразието, което светът предоставя

Обичат да четат за звездите

Виждат позитивното 

Доходи

22% доход над 2000лв

49% доход 1000-2000лв

29% доход под 1000лв